POVIJEST ISTRATREKA

2023. Pula

2022. Pićan

2021. Labin

2020. Buzet

2019. Žminj

2018. Pazin

2017. Motovun

2016. Gračišće

2015. Labin

2014. Boljun

2013. Barban

2012. Buzet

2011. Buzet

2009.

Brseč – Skitača

2008.

Brseč – Skitača

2007.

Brseč – Skitača

2006.

Brseč – Skitača